Rezultati pretrage

Zaštita i upotreba podataka

Zaštita podataka

Optimist Nekretnine dužne su da zaštite privatnost ličnih podataka na prezentaciji u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Optimist Nekretnine prikupljaju samo neophodne podatke, u skladu Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Koje podatke prikupljamo

Podaci koje prikupljamo su podaci koje korisnik svojevoljno ostavi pri postavljanju oglasa i kreiranju svog korisničkog naloga. Podaci koje možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi su: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, grad, država, opis i fotografija nepokretnosti koju oglašavate.

Možemo sačuvati podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu, a koji mogu obuhvatiti tip, marku i model uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, i podatke o internet mreži sa koje pristupate našem sajtu. Podatke o lokaciji sa koje pristupate sajtu možemo prikupiti i obraditi putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor mobilnog telefona.

Optimist nekretnine poštuju privatnost svojih klijenata i korisnika sajta.

Svrha obrade podataka

Prikupljanje i obradu podataka ostavljenih na sajtu vršimo u svrhe nesmetanog funkcionisanja i olakšavanja korišćenja sajta i oglašavanje na istom u skladu sa zakonom, a u svrhu bezbednosti korisnika u postupku kupo-prodaje nepokretnosti, odnosno pružanja usluga. Podatke o uređajima i lokacijama sa kojih pristupate sajtu mi možemo koristiti u svrhu pružanja sigurnosti korisnicima, zaštite bezbednosti korisnika i u svrhu unapređenja i razvoja sajta.

Bezbednost i pristup podacima

U postupku prikupljanja, čuvanja i obrade podataka primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka, a u cilju njihove bezbednosti. Primenjujemo sve organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Tu spadaju tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom i ostale mere koje odgovaraju svrsi obrade podataka i neophodne su da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti. Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Čuvanje i brisanje podataka

Vaše podatke čuvamo tokom vremena koje je potrebno za ostvarenje konkretne svrhe ili do trenutka opoziva datog pristanka za čuvanje i obradu. Podaci se nakon toga brišu osim u izuzetnim slučajevima kada su neophodni radi izvršenja naše zakonske obaveze ili kada mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

Šta su „kolačići“ (cookies)?

Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih pojedine stranice optimistnekretnine.rs koje posećujete šalju vašem pretraživaču.

  • Funkcionalni kolačići – neophodni su za normalno funkcionisanje sajta. Omogućavaju korisnicima nesmetano kretanje po stranicama.
  • Marketing kolačići – omogućavaju prikazivanja oglasa i reklama koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika na osnovu njegovog ponašanja na sajtu. U tu svrhu možemo koristiti Google Adwords i Facebook Pixel.
  • Statistički kolačići – omogućavaju razumevanje načina na koje korisnici koriste sajt i pružaju uvid u popularne stranice sajta. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan. U te svrhe možemo koristiti Google Analytics.

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na optimistnekretnine@gmail.com ili na telefone +381 11 63 063 44, +381 64 222 82 82 .

Uporedite oglase