stranica bi trebalo da bude dostupna samo pomoću dugmeta za upoređivanje